Geen kwestie, of de Cursus heeft er een antwoord op…

“Er moet méér zijn dan dit”… is een gedachte die me vaak overviel in periodes in mijn leven waarin ik ten prooi viel aan hevig lijden. Iets meer dan tien jaar geleden waagde ik me aan de zoektocht naar wie ik ben. Onder begeleiding van Elly begon ik zaken uit het verleden op te ruimen en leerde ik dat ik niet ben wat ik doe, heb of denk. Maar wat dan wel?
“Groeien is niet groter worden, maar je bewust worden van je grootheid”. Deze uitspraak stamt niet uit Een cursus in wonderen, maar zegt er wel iets over. Hoe ik mezelf wil kennen is een keuze. Ik kan luisteren naar de stem van het ego, die zegt dat ik uit alle macht moet vechten, streven en bezit vergaren om iets te betekenen in deze wereld. Maar ik kan ook luisteren naar de Cursus, die iets anders vertelt. Dat je ten diepste al heel en geheeld bent. Dat we ons “alleen maar” de waarheid over onszelf hoeven te herinneren. Geen ander boek heeft me ooit zo geraakt en getroost, bemoedigd en gerustgesteld. Sinds ik de Cursus lees én doe (!) word ik minder geraakt door teleurstellingen. Loopt iets niet zoals ik wil? Zegt de Cursus: “God heeft een beter plan”. Ben ik gefrustreerd omdat ik die nieuwe ….. (vul maar in) niet kan kopen? Zegt de Cursus: “Vorm is niet wat jij zoekt”. Hij helpt me mijn angsten te omarmen en te transformeren.
In de oefengroep delen wij onze vreugde, maar ook onze teleurstellingen en worstelingen. Zo’n dag is een bron van steun en inspiratie, van verstilling en versterking.
Marcel

<<terug