Talentenspel

In het voorjaar van 2009 kwam het Talentenspel op mijn pad. De opzet en bedoeling ervan waren zo volkomen in overeenstemming met mijn levensvisie dat ik er meteen enthousiast over was. En dat enthousiasme werd nog groter toen ik het traject zelf doorliep.

Hoewel ik de meeste ‘rommel’ uit mijn kinderjaren had opgeruimd kwam ik in dit proces nog enkele restanten tegen – restanten die zo diep in mij verborgen lagen dat ik ze wel ‘wist’, maar niet ‘kende’ – en al helemaal niet hun saboterende uitwerking in mijn leven.

De ontmoeting met mijn talenten leverde hierdoor niet alleen herkenning, erkenning en daardoor vreugde op, maar maakte mij ook duidelijk dat bepaalde talenten ernstig vervormd waren geraakt of zelfs helemaal bedolven waren onder emotioneel of mentaal puin. Soms waren deze talenten vervangen door ‘oneigenlijke’ talenten: talenten die niet echt van mij waren, maar die ik als ‘rol’ op me had genomen, omdat ze gewaardeerd werden door anderen, of omdat ze oude pijn bedekten of compenseerden.

Dit zuiveringsproces heeft uiteindelijk een schitterend totaalbeeld opgeleverd van mijn innerlijk koninkrijk, waardoor ik, meer nog dan vroeger, in staat ben mijn levensmissie te vervullen, anderen te begeleiden op hun pad naar deze vervulling en – en dat was ik een beetje vergeten – mijzelf te voeden zodat ik in staat blijf dit te doen.

Deze ervaring heeft mij doen besluiten om de opleiding tot Talentencoach te gaan volgen. In oktober 2010 heb ik het certificaat hiervan ontvangen.