De Cursus is een wake-up call…

Vanaf het moment dat ik begon met de beoefening van Een cursus in wonderen heb ik mij meteen aangesloten bij een oefengroep. Ik kende Elly van de therapie en was daar ook nog mee bezig op het moment dat ik met de Cursus startte. Het was voor mij een vanzelfsprekende keuze om voor haar als Cursusleraar te kiezen.

Het bestuderen van de Cursus vind ik geen sinecure omdat alles wat hij aanbiedt haaks staat op wat we menen te weten en te kennen. De Cursus zegt van zichzelf eenvoudig te zijn, wat iets anders is als gemakkelijk. Daarom vind ik het persoonlijk belangrijk om een leraar te kiezen die de Cursus op een correcte manier interpreteert. Elly is voor mij zo’n leraar.
De meerwaarde van het deelnemen aan een groep is het delen van mijn ervaringen met anderen. Heel concreet in ons groepje wil dat zeggen: ‘hoe pas ik de Cursus toe in mijn dagdagelijkse praktijk’? De ervaringen van andere Cursusstudenten stimuleren mij om ook het beste in mezelf daarrond aan te spreken.
Dat brengt mij ten slotte bij de vraag: ‘hoe heeft de Cursus mijn leven veranderd’?
De Cursus is voor mij een wekker die mij overdag wakker maakt, een wake-up call. Zonder de Cursus zou ik mij amper bewust zijn van mijn ego-mechanismen. Met als gevolg dat ik mij volledig zou blijven identificeren met alles wat ik níét ben: een lichaam, speciaal, schuldig, eenzaam en alleen, een slachtoffer, enzovoort. Dit geloof brengt grote angst, schuld en ellende met zich mee.
Het dagelijks doen van de Cursus zorgt ervoor dat ik steeds opnieuw leer kijken met de ogen van de Heilige Geest naar al deze ego-mechanismen en ze leer zien als wat ze zijn: pogingen om mij te misleiden en afgescheiden te houden van wie ik werkelijk ben: een uitbreiding van God. Dat besef laat mij iedere dag een zucht van verlichting slaken en geeft mij meer en meer innerlijke rust en vrede.
Anna

<<terug