Een proces van bewustwording van Wie ik ben…

Al jaren was ik op zoek nar rust. Ik wist dat deze in mezelf zit, maar heb haar gevonden door Een cursus in wonderen. Het is een pad dat gaat met soms vallen, maar daarna weer opstaan en verder gaan. De verbondenheid met alles en iedereen stelt me gerust. Het is een proces van bewustwording: bewust van Wie ik ben, van mijn denken en mijn ego. Er is meer openheid, meer liefde en minder angst. Ik begrijp mijn kinderen beter, ik kan ze beter helpen, ik kan er meer voor ze zijn. Ze zijn mijn leraren…
De oefengroep is voor mij een inspiratiebron en ondersteuning op mijn pad. Het delen van ervaringen is een zegen, het verduidelijkt daar waar verduidelijking nodig is. Het is een plek waar liefde, warmte en universele energie stromen.
Hans

<<terug