Groeiwerk

De grootste nederlaag van de mens komt tot stand
door het verschil tussen wat men in zich heeft te bereiken
en wat men uiteindelijk bereikt heeft

Montagu

De belangrijkste beweging die elk levend wezen maakt is de groeibeweging. Niets wat leeft blijft zoals het is en elke poging om de natuurlijke groei tegen te houden leidt onvermijdelijk tot scheefgroei of wildgroei.
In onze kindertijd hangt onze groei voor het grootste deel af van de voeding die we van onze ouders en opvoeders ontvangen – niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, mentaal en spiritueel. Aangezien we allemaal ‘slachtoffers van slachtoffers’ zijn, kunnen onze ouders of opvoeders ons vaak niet de voeding geven die we nodig hebben. Als volwassene komen we dan voor de keuze te staan of we ons leven willen ‘slijten’ vanuit de patronen die we als kind uit zelfbescherming hebben aangeleerd en sindsdien in stand hebben gehouden, of dat we ons daarvan willen bevrijden en de mens willen worden die we werkelijk zijn. Wanneer we kiezen voor dit laatste kunnen we ons leven vorm geven vanuit onze diepste verlangens en de bijdrage leveren waarvoor we hier op aarde zijn.
Groeiwerk’ bied je de kans om deze weg te gaan.

Groeifasen
In de eerste fase worden de – geheel of gedeeltelijk – verstopte of geblokkeerde kanalen van de persoonlijkheid schoon- en open gemaakt:

 • Thuiskomen in je lichaam
 • Thuiskomen bij je gevoelens
 • Thuiskomen in je denkgebied
 • Leven in het Hier en Nu

In de tweede fase worden oude patronen losgelaten en word je je ervan bewust wat je wilt met de rest van je leven:

 • Loslaten en opnieuw beginnen
 • Richting geven aan je leven
 • Het ego en de ziel

In de derde fase maak je de beweging van reactie naar creatie:

 • Zelfontplooiing
 • Zielskwaliteiten
 • Angst en liefde in je relatie met jezelf
 • Angst en liefde in je relatie met anderen
 • Angst en liefde in je relatie met werk
 • Angst en liefde in je relatie met bezit
 • Kernkwaliteiten: op weg naar je hartewerk

Werkvormen
Visualisatie
Gestalt
Psychodrama
Creatieve werkvormen
Emotioneel lichaamswerk
Verder wordt ondersteunende en inzichtgevende theorie aangeboden, gebaseerd op onder andere Een Cursus in Wonderen, Eckhart Tolle en Neale Walsch.

Voor wie?
Het ‘Groeiwerk’ vond oorspronkelijk plaats in een ‘Groeigroep’, als vervolg op het Innerlijk Kind-werk. Sedert enkele jaren begeleid ik dit proces niet meer in groepsverband maar individueel en staat het open voor iedereen die zich aangesproken voelt door het thema. Wel is noodzakelijk dat er reeds ‘puin is geruimd’, met name dat de beschadigingen uit de kindertijd zijn herkend en voor een groot deel zijn geheeld. Wanneer dit niet het geval is wordt eerst een voorbereidend traject gevolgd, waarin dit proces alsnog plaats kan vinden.