Ervaringen Groeiwerk

Een basis voor de rest van mijn leven.
Sinds ik de Groeigroep heb gevolgd is mijn leven mooi en avontuurlijk geworden. De liefde die ik voor mezelf voel is gegroeid en ik waardeer mijn kwaliteiten, waardoor ik ze steeds beter durf te laten schijnen. In de Groeigroep heb ik geleerd om te zien wat ik doe vanuit angst en wat vanuit liefde, zodat ik bewust kan kiezen voor liefde. Ik laat steeds meer oude beschadigingen en beperkende patronen los, ik ga gewoon aan wat ik tegenkom omdat ik in de Groeigroep heb ontdekt dat ik er niet bang voor hoef te zijn. Het is heerlijk om steeds meer mezelf te worden en het pad te volgen dat bij mij hoort.

Ik heb in de Groeigroep ook ervaren dat het universum een bron van liefde is waar we allemaal deel van uitmaken. Deze bron van liefde werkt o.a. door ’toeval’ en het ’toeval’ heeft veel mooiere dingen voor mij in petto dan ik zelf kan bedenken, keer op keer verrast me dat nog. Een mooi voorbeeld daarvan is de geboorte van een passie van me, ons ecodorp (www.ecodorpboekel.nl).
Ik ben Elly heel dankbaar dat ze me met de Groeigroep een geweldige basis heeft gegeven voor de rest van mijn leven. Ze ziet heel scherp waar iemand mee bezig is en vertelt dit dan ook eerlijk aan je zodat je zelf de verantwoordelijkheid kunt nemen om er iets mee te doen. In de Groeigroep hebben we van alles meegemaakt, bij groeien kom je bijvoorbeeld ook groeipijnen tegen. Maar Elly haalt alles uit de kast om ons daarmee verder te helpen. Als je je leven van het waakvlammetje wilt halen en met volle teugen van het leven wilt gaan genieten is de Groeigroep precies wat je nodig hebt.
Namasté
Monique

Mijn overlevingsstrategieën bleken mijn grootste vijand te zijn.
De groeigroep is een cadeautje voor het leven…
Elly was de eerste die zich niet voor de gek liet houden door het beeld dat ik van mezelf naar buiten liet zien en die mij met de neus op de feiten drukte. Geen ontkomen aan – en dat was precies wat ik nodig had. Want ik leefde in angst dat iemand er ooit achter zou komen dat het plaatje dat ik liet zien bedrog was.
De procesgroep Innerlijk Kind, die ik bij Elly volgde, maakte dat ik me weer met open vizier naar de buitenwereld durfde richten en niet langer vanuit angst leefde. Maar ik wilde méér, ik verlangde ernaar te ontdekken wat mijn kracht was en waar ik voor sta.
Met de Groeigroep ben ik een proces aangegaan dat behoorlijk confronterend was. De overlevingsstrategieën die ik zorgvuldig geperfectioneerd had, bleken mijn grootste vijand. Ze beschermden me niet maar schermden me af van wat mij het liefste was. Het was balanceren op het hoge koord. Als de dood om te vallen! Maar natuurlijk heb ik het overleefd of liever gezegd ben ik tot leven gekomen. Gedurende het proces heb ik duidelijk gekregen wat er in mijn leven ècht toe doet. Ik weet nu wat ik wel en vooral wat ik niet meer wil. Ik realiseer mij nu dat wat mij gewoon gemakkelijk afging, mijn kernkwaliteiten zijn en ik ben ze gaan gebruiken en versterken. Letterlijk doe ik nu waarvoor ik in de wieg gelegd ben. Eindelijk ben ik blij met wie ik ben en dat straalt af op iedereen in mijn omgeving. Dat is nou wat ze “flow” noemen…
Ingrid

Mijn beste beslissing ooit.
Voordat ik met groeigroep begon leek ik het allemaal prima voor elkaar te hebben, niets aan de hand zou je zeggen. Daar deed ik dan ook erg mijn best voor… Maar ik was toch wel erg afhankelijk van de omstandigheden. Ik voelde me vaak geïsoleerd, niet begrepen en niet in contact met de mensen en de wereld om me heen. Een sluimerend gevoel van onvrede en dat ‘er toch meer moet zijn’ heeft me doen besluiten met de groeigroep mee te doen. Spannend wel op dat moment, maar achteraf kan ik zeggen: mijn beste beslissing ooit! Onder de liefdevolle en deskundige begeleiding van Elly heb ik ervaren dat er inderdaad méér is. Ik sta niet alleen, maar maak onderdeel uit van een groter geheel. Ik heb ontdekt wie ik werkelijk ben en welke unieke kwaliteiten ik heb meegekregen om in mijn leven in te zetten. Want dat staat centraal in de groeigroep: de praktische toepassing in het dagelijkse leven. Zoals Elly altijd zegt: “inzicht zonder handeling leidt niet tot verandering”. Het proces was soms ook moeizaam. Geconfronteerd worden met mijn hardnekkige patronen en mijn donkere kanten onder ogen zien was zacht gezegd niet fijn en de weerstand was regelmatig erg groot. Maar dan was daar weer Elly met haar oneliner “moeilijk gaat het ook!” En dan toch maar weer door die weerstand heen breken… Als ik nu terugdenk aan de groeigroep overheerst een warm, liefdevol gevoel. Een prachtige, gezamenlijke ontdekkingstocht met veel mooie, ontroerende, moeilijke – en ook erg leuke momenten. We hebben samen ook veel gelachen!
De ontdekkingen in de groeigroep hebben me vooral rust en vertrouwen gegeven. Ik sta meer in verbinding met mezelf en de wereld om me heen. Kortom: door de groeigroep ben ik tot leven gekomen – ik kan het iedereen aanbevelen!
Paul

Een avontuurlijke reis, terug naar mijzelf.
De groeigroep was voor mij een avontuurlijke reis, terug naar mezelf. Ik ben mij bewust geworden van hoe ik in mijn leven sta en wie ik ben. Ik heb vertrouwen gekregen in wie ik werkelijk ben, in het licht in mijzelf. Daardoor is de kwaliteit van mijn leven enorm verbeterd. Ik ben nu in staat hoofdzaken van bijzaken te scheiden en ik ben begonnen mijn leven te creëren zoals ik dat wil vanuit mijn ziel.
Het belangrijkste voor mij is het besef dat ik geheel verantwoordelijk ben voor mijn eigen leven, voor mijn keuzes, voor wat ik nu, op dit moment, gecreëerd heb. Of dat nu mooi of minder mooi is: ik heb het zelf gecreëerd, ik kan anderen niets verwijten.
Wat ik ook ontdekt en ervaren heb is de aanwezigheid van God in mijzelf. Van de “man op de wolk” naar een alles overweldigende en liefdevolle energie die ik in mezelf maar ook in anderen kan voelen. Ik zoek vaker de stilte op en de helende werking van de natuur, waarin de eenheid van alles zo goed te voelen is. Ik ben me zoveel mogelijk gaan omringen met dingen (zoals muziek) die een appèl doen op mijn zielsenergie.
Veel opleidingen zijn erg analytisch ingesteld, veel “hoofdwerk”… Daar ben ik erg goed in – maar dat is ook meteen mijn vlucht. Wat ik Elly’s kracht vind is dat zij je laat ervaren hoe het echt werkt bij je. Daadwerkelijk ervaren en jezelf hieraan committeren is een heel ander verhaal dan het allemaal bedenken en begrijpen. Ik vind Elly een hartverwarmend mens en een kei van een therapeute. Ik vind dat ze echt doet waarvoor ze op deze aarde is gezet, waarmee ze voor mij een voorbeeld is in het naleven waar je voor staat. Ze doet wat ze zegt en ze zegt wat ze doet. Nog elke dag kom ik dingen tegen waarbij ik aan haar moet denken en aan wat de proces- en groeigroep voor mij betekend hebben. Zonder dat zou ik niet zijn wie ik nu ben – en daar ben ik erg gelukkig mee. Bedankt Elly!
Wendy

Achter de angsten en beschadigingen liggen de inzichten en kwaliteiten.
Na de Procesgroep Innerlijk Kind besloot ik om ook de Groeigroep bij Elly te gaan volgen, omdat ik “ergens” wist dat mijn bestaan een diepere zin heeft, en ik wilde ontdekken wat die “zin” dan zou kunnen zijn. Vragen als: “wat blijft er van mij over als ik alle aangeleerd gedrag heb afgeworpen” en “wat is mijn missie in dit leven” hielden mij al langer bezig. In mijn dagelijkse beslommeringen miste ik iets, zelfs als me alles “voor de wind” ging. Ik wilde erachter komen wat ik miste. Het is de roep van ieders Ziel die aanspoort om naar de eigen levensmissie op zoek te gaan en deze te vervullen. Deze roep ken(de) ik ook, het is een weten dat we opgeroepen zijn voor een Hoger Doel. De Procesgroep zag ik als een begin, hier heb ik belemmerende overtuigingen uit mijn jeugd blootgelegd en opgeruimd. De Groeigroep gaat veel dieper: achter de angsten en beschadigingen liggen de inzichten en de kwaliteiten! Het was wonderbaarlijk om te ervaren hoe dit werkt, en om te ontdekken wat mijn eigen Kern- of Zielskwaliteiten zijn. Een heel belangrijk onderwerp in de Groeigroep is voor mij het thema ego/ziel. Het ego is verbonden met de persoonlijkheid en het is dé stoorzender waar het gaat om luisteren naar de roep van de ziel. Luisteren naar het ego betekent zoeken en niet vinden. In de Groeigroep heb ik een begin gemaakt met het herkennen van het ego als stoorzender. Door dit herkennen van het ego komt de roep van de ziel steeds sterker door. Bewustwording is het resultaat. Groeien is synoniem met Leven, “bewust worden” gaat het hele leven door.
De Groeigroep is een heel mooi begin voor het pad Worden Wie Je Bent!
Jos

Ik heb mijn plek gevonden in deze wereld.
De Groeigroep was voor mij een onontkoombaar vervolg op het Innerlijk Kind-werk dat ik bij Elly had gedaan. Daar had ik geleerd dat ik o.k. was en welke oordelen over mezelf me hadden tegengewerkt in mijn leven. De ontdekkingsreis was begonnen en het groeiwerk hielp me om verder te gaan. Ik ging zien en ervaren wat mijn drijfveren en kwaliteiten waren. En minstens zo belangrijk: wat mijn plek hier is en hoe ik deel uitmaak van een groter geheel waarmee ik verbonden ben. Want alleen in die verbinding kan ik tot waarde brengen wat ik te bieden heb.

Mijn angst voor tekort veranderde gedurende het proces in vertrouwen in overvloed. Ik ging ervaren wat het is om onvoorwaardelijk te geven, omdat ik juist daardoor ontdekte wat ik in me heb. Het proces was weer een weg met pieken en dalen – de dalen van de overtuigingen die me blokkeerden om me te verbinden met anderen, om me echt te laten zien. Elly zorgde ervoor dat die haarscherp boven water kwamen, hoe graag ik ze soms ook verborgen hield. Maar altijd kwam de weg omhoog door te ervaren welke vrijheid het brengt als ik me ontdoe van die overtuigingen. Het groeiwerk bestaat uit leren zien, voelen en veel oefenen. Zoals Elly zegt: geaarde spiritualiteit betekent dat je, met twee benen op de grond, weet, voelt en ervaart dat je deel uitmaakt van het universum. Vooral het dóén, het ervaren door het geleerde in praktijk te brengen, maakt dit proces zo ontzettend waardevol, want door het doen leer ik pas echt. Door het groeiwerk heb ik mijn plek gevonden in deze wereld.
Wout