Ervaringen Innerlijk Kind-werk

Ik ben meer van mezelf geworden.
Met de procesgroep Innerlijk Kind is Elly er in geslaagd een programma aan te bieden waarmee scheefgroei of stagnatie in de persoonlijke ontwikkeling effectief kan worden aangepakt. In de onderzoeksfase – bepaald niet de leukste fase van het proces – ben ik erachter gekomen hoe ouderlijke boodschappen uit het verleden mij in het heden in de weg stonden. Een fase met veel weerstand en getrappel; per slot gaat niemand voor de lol de confrontatie met zijn verleden aan.
Om niet aan die confrontatie te kunnen ontglippen is een duidelijke structuur nodig. Wat mij getroffen heeft is hoe Elly die structuur neerzet en de zachtheid waarmee ze deze handhaaft. Hierdoor ontstaat de veiligheid waarbinnen het proces kan plaatsvinden. Als geen ander weet Elly betrokkenheid te bieden en tegelijkertijd de afstand te bewaren die nodig is om niet meegesleurd te worden in de projecties die soms vanuit de deelnemers ontstaan. Door mijn deelname aan de procesgroep heb ik zicht gekregen op hoe ik functioneer en mezelf soms saboteer. Tijdens de bijeenkomsten kreeg ik die dingen aangereikt, waarmee ik in het dagelijks leven aan de slag kon. Ik moet het namelijk wel zelf doen.
Elly zegt terecht: “Inzicht zonder handeling leidt niet tot verandering”.
Ik betrap mezelf nog wel eens op een valkuil, maar donder er niet zomaar meer in. Ik zie het eerder aankomen en heb zelf de verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Door deze verantwoordelijkheid te nemen kan ik niet meer de schuld aan een ander geven, maar ben ik wel meer van mezelf geworden.
Willfred

Ik ben thuisgekomen.
Door deel te nemen aan de procesgroep Innerlijk Kind heb ik mijzelf leren kennen. Een nieuwe wereld is voor mij opengegaan, namelijk mijn innerlijke wereld. Ik heb kennis mogen maken met mijn innerlijk kind en ik ben begonnen met mijn ontdekkingsreis naar mezelf. Bewustwording is voor mij het allermooiste wat ik heb geleerd.
Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe?
Waarom reageer ik zo?
Waar komt dat vandaan?
Wie ben ik?
Wat wil ik?
Allemaal vragen waarop ik antwoord heb gekregen.
Iedere dag weer, stap voor stap, bezig zijn met mijzelf. Een groter cadeau had ik niet kunnen wensen. Ik ben nog iedere dag blij dat ik mee heb gedaan aan dit prachtige proces van Elly. Ik heb het gevoel dat ik thuis ben gekomen!
Anita, 41 jaar

Iedereen heeft de pijn uit zijn of haar opvoeding weggestopt.
In mijn opleiding als psycholoog werd er nauwelijks aandacht besteed aan de relatie opvoeding en het functioneren als volwassene. Door de jaren wijzer geworden, verschillende boeken en de kennismaking met Amerikaanse therapeuten, ben ik ervan overtuigd geraakt dat voor een groot aantal zaken, die je voor de voeten kunnen lopen in je leven, het opzoeken van de confrontatie met je verleden voorop moet staan. In een logisch opgebouwd programma van 2 jaar kan dat bij Elly Clabbers.

Ik vond dat ik juist datgene moest doen voor mijn persoonlijke ontwikkeling wat qua methode of aanpak de meeste weerstand opriep. Niet in de laatste plaats omdat ik niet iets aan mijn cliënten kan vragen wat ik niet zelf gedaan heb.
Iedereen heeft de pijn uit zijn of haar opvoeding weggestopt. Geen enkele opvoeding is immers perfect en de noodzakelijke psychologische bouwstoffen voor het ontwikkelen van eigenwaarde, identiteit, zelfstandigheid, etcetera, zijn dan tijdens het opgroeien in onvoldoende mate of zelfs totaal niet door de ouders aangedragen.

Hier weet Elly wel raad mee. In een eclectisch geheel van psychologische stromingen en therapeutische technieken leidt ze haar deelnemers aan de procesgroep Innerlijk Kind, die de moed hebben om die confrontaties aan te gaan, onder andere door een herbeleving van hun peutertijd, kleutertijd en puberteit. Haar visie is onder andere gebaseerd op het werk van Alice Miller en heeft daarmee ook theoretisch een voldoende sterk fundament. Zelf is ze een levend voorbeeld van wat je dan nog allemaal kunt herstellen en dat gaf mij het vertrouwen om in de wirwar van therapeutische mogelijkheden in Nederland voor haar te kiezen. Uit eigen ervaring heb ik kunnen vaststellen dat bij Elly veel te halen valt en dat mensen in positieve zin veranderen.
Drs. J.J.H.G. Karelse, psycholoog te Eindhoven.

Ik sta nu met beide benen in het leven.
Naar de procesgroep Innerlijk Kind gaan is de beste stap die ik ooit heb gezet. Sinds deze procesgroep begrijp ik waarom ik altijd zo’n moeilijke relatie had met mijn directeur, wat ik in een relatie zocht, waarom ik zoveel boeken las, waarom ik zo’n dromer was en waarom ik me nooit op mijn gemak voelde in een groep.
Alles wat ik in mijn huidige leven moeizaam vond, waar ik bang voor was en wat ik niet leuk vond aan mezelf is aan de orde gekomen. Want alles was ontstaan in mijn jeugd, door mijn opvoeding of soms het gebrek daaraan.
Doordat ik mijn problemen tot de wortel heb uitgegraven zijn sommige problemen volkomen verdwenen en de resterende, de hardnekkige valkuilen, weet ik nu te herkennen. Daardoor weet ik er snel weer uit te klimmen.
Elly heeft me daarbij geholpen door haar haarscherpe analyses, de begrijpelijke theorie en haar liefdevolle ondersteuning. Dankzij de procesgroep Innerlijk kind sta ik met beide benen in het leven, kom ik voor mezelf op als dat nodig is, slaap ik beter (geen piekeren meer), heb ik nieuwe hobby’s die echt bij me passen, ben ik minder gaan werken, durf ik hulp te vragen, heb ik angsten overwonnen en geef ik geen geld meer uit aan dingen die ik toch niet nodig heb.
Ad (39 jaar)

Ik heb geleerd lief te hebben.
Het meest waardevolle wat ik in de procesgroep Innerlijk Kind heb geleerd is dat ik nu weet wie ik ben. Ik sta steviger in mijn schoenen, zonder mezelf te overschreeuwen. Ik was jaren op zoek naar iets. Vluchtte, achteraf gezien, in het werk, weer een andere baan, naar het buitenland, in relaties, in vriendschappen, in kicks. Maar steeds raakte ik teleurgesteld en kwam ik er verdrietig en gedesillusioneerd uit, zonder te begrijpen waarom. Ik wist echt niet meer wat ik nou zocht. In de procesgroep leerde ik dat dit mezelf bleek te zijn. Iedere bijeenkomst kwamen er weer nieuwere inzichten en leerde ik mezelf beter kennen. Alle bijeenkomsten waren voor mij heel erg speciaal. Door dat samen te doen met een groep mensen heb ik mezelf durven laten zien en durfde ik mezelf buiten de groep ook meer te laten zien.

Ook heb ik gezien hoe mooi en kwetsbaar andere mensen zijn. De groep van Elly heeft me laten ervaren wat ik nu eigenlijk écht allemaal voel en droom. Dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen levensgeluk en niet anderen en hoe ik dat zelf kan invullen. Het proces heeft me bewust gemaakt van de manieren waarop ik reageer op situaties en andere mensen en waar zelfsabotage uit voortkomt. Ook heb ik geleerd bewuster te luisteren naar mezelf, zodat zelfsabotage niet meer nodig is. Ik heb geleerd lief te hebben, mezelf en anderen. Het leven is een stuk aangenamer geworden!
Marieke (33 jaar)

Ik heb geleerd mijn leven in eigen hand te nemen.
Ik heb even nagedacht en vervolgens “ja” gezegd, toen Elly mij vroeg om enkele persoonlijke ervaringen op papier te zetten voor deze website. Een oprecht en bewust “ja”. Het ervaren van keuzevrijheid is één van de bevrijdingen die het Innerlijk Kind-werk mij heeft opgeleverd. Behalve het “geen-nee-kunnen-zeggen” had deze ja-knikker nog 1001 andere goede redenen om aan het proces te beginnen. Verlatingsangst, schuldgevoelens en onzekerheid behoren tot die waslijst. Veel is terug te voeren op het niet kunnen omgaan met gevoelens. Ik werkte te hard en intieme relaties waren altijd problematisch. Door het Innerlijk Kind-werk heb ik geleerd mijn leven in eigen hand te nemen. Eindelijk sta ik met beide benen op de grond en kan ik genieten van de rijkdom die het leven te bieden heeft. Rust, zekerheid, plezier, kracht, veiligheid, vertrouwen, intimiteit, liefde; ze hebben veel meer betekenis gekregen. En tegenslag is geen drama meer. Het Innerlijk Kind-proces is zonder overdrijven het mooiste geschenk dat je jezelf kunt geven.
Marcel (39 jaar)

90% van de klachten komt voort uit een innerlijk probleem.
Op dit moment, nu u mijn verhaal gaat lezen, bent u mogelijk geïnteresseerd in het Innerlijk Kind-werk, maar wilt u referenties lezen voordat u een keuze maakt. Ik ga u dus niet vertellen wat u allemaal zou kunnen gaan meemaken, noch probeer ik uw keuze te beïnvloeden. Ik ga u enkel schrijven wat mij heeft bewogen om in de procesgroep van Elly Clabbers te stappen en wat het effect ervan is geweest.
Ik was een gehuwde vader en bedrijfsarts. Als positief ingesteld persoon wilde ik voldoen aan de volgende verwachtingen:

  • ik wil een goede professional zijn
  • ik wil een goede adviseur voor de cliënt/werkgever zijn
  • ik wil een goede adviseur voor de cliënt/werknemer zijn
  • ik wil een goede vader zijn
  • ik wil een goede echtgenoot zijn
  • ik wil mijn ouders, familie en kennissen laten zien hoe goed ik ben.

U begrijpt, mijn agenda liep helemaal vol. Dit betekende voor mij een gevaar. Immers, met een volle agenda kon ik geen beloftes meer doen, of erger… ik kon ze niet meer nakomen. Dus heb ik mij gestort in een timemanagement-cursus. Een cursus die ik niet heb afgemaakt, omdat het mij aan tijd ontbrak… Belangrijkere zaken dan een cursus schreeuwden om de eerste aandacht. Hoewel ik steeds meer energie stopte in het voldoen aan al die verwachtingen, werd mijn leven steeds meer beheerst door het “on command” afhandelen van klachten. Wellicht door mijn medische kennis, maar waarschijnlijk eerder door gebruik van mijn gezond verstand, begreep ik dat ik zo mijn pensioenleeftijd niet ging halen. Hoewel ik niet wist wát er moest gebeuren, begreep ik wel dát er iets moest gebeuren.

Na vier keer ontslag te hebben genomen (en dit ook weer vier keer te hebben ingetrokken) ben ik gaan praten met een psycholoog. Deze wist mij te vertellen dat ik eerst moest vastlopen, voordat ik zou veranderen. Gelukkig wist ik zelf wel dat ik daarin nog altijd een keuze had en dat ik niet hoefde te belanden in een, voor mij als arts, bekend gebied.

Als praktiserend bedrijfsarts had ik reeds ervaren dat ruim 90% van de klachten van mensen niet voortkomen uit een ziekte, maar uit een innerlijk of sociaal probleem (… waaruit dan wel weer een ziekte kan ontstaan). Ik heb academische kennis over die resterende 10%. Aan mij de keuze om me te richten op die 90%.
Ik heb het gedaan. Ik ben in de procesgroep Innerlijk Kind gestapt.
In een veilige omgeving heb ik niet geleerd dat ik een waarderings-afhankelijk persoon ben… ik ben ermee geconfronteerd. Ik heb niet geleerd mezelf waardering te geven… ik heb het ervaren. Het is alweer een tijdje geleden sedert ik klaar ben met het Innerlijk Kind-werk. Er zijn inmiddels een paar knopen doorgehakt en ik mag er nog een paar doorhakken als en wanneer ik dat wil. Als vader leer ik mijn kinderen niet dat ze voor zichzelf op moeten komen… ik ben hun voorbeeld daarin. Ik durf mijn gevoel te gebruiken en ik durf te vertrouwen op mijn kennis. Maar bovenal, ik ervaar wat rust is.
Evert Visser, bedrijfsarts.

Ik heb eindelijk een leven!
Alvorens ik bij Elly terecht kwam had ik op verschillende plaatsen hulp gezocht. Tijdens die zoektocht kwam ik vooral te weten wat mij níét verder hielp. Mijn ervaring is dat veel therapeuten de pijn uit de kindertijd naar boven halen, maar vervolgens niet weten wat ermee aan te vangen.
Gelukkig kwam ik op die manier erachter welke ingrediënten van hulp goede hulp maken. Zo kwam ik terecht bij Elly en startte ik met het Innerlijk Kind-werk. Haar manier van werken ging vele stappen verder dan wat ik tot dan toe ervaren had. Mijn kindertijd werd binnenste buiten gekeerd en meteen leerde Elly mij om als volwassene voor het gekwetste kind in mezelf te zorgen en de verantwoordelijkheid daarvoor op me te nemen. Eindelijk was er zorg en aandacht voor het gekwetste deel in mezelf!
Ik ging op zoek naar de verschillende manieren waarop ik mijn kindbehoeften probeerde te vervullen bij andere mensen. Deze patronen werden nauwkeurig onder de loep genomen waardoor er vele inzichten aan de oppervlakte kwamen. Maar inzicht alleen leidt niet tot verandering, zoals Elly’s stokpaardje luidt. Er moest ook concreet gewerkt worden…

Ik heb het Innerlijk Kind-werk, zoals Elly dat toepast, ervaren als een uiterst grondig proces waarbij niets door de mazen van het net kan glippen. Geregeld was er moed nodig om alles wat er naar boven kwam onder ogen te zien. Ik kwam erachter dat ik niet zomaar bereid was om alles wat ik al zolang gewend was, met andere woorden: mijn verdedigingsmechanismen, op te geven. Op deze momenten kwam weerstand om de hoek kijken. Bij voorgaande therapeuten was het mij gelukt hen, en natuurlijk vooral mezelf, om de tuin te leiden. God zij dank lukte dat bij Elly niet. Dat is een van de redenen dat ik haar en haar manier van werken enorm waardeer en haar een kei vind in haar vak.
Ook heb ik geleerd niet op te geven, maar door te gaan. Elly’s woorden daarrond zal ik nooit vergeten: ‘moeilijk gaat het ook’.
Kortom, het Innerlijk Kind-werk heeft mij eindelijk een leven gegeven!

Anna

Ik ga niet meer struikelend, maar met een rechte rug door het leven.
Innerlijk kind-werk, ik kon me er niets bij voorstellen toen ik er aan begon. Het enige wat ik zeker wist was dat de manier waarop ik in het leven stond, en hoe ik dacht over mezelf en anderen me niet meer beviel. Ik begreep maar niet waarom het me niet lukte om gewoon blij te zijn met mezelf, om liefde te voelen voor mezelf of anderen. Ik maakte vaak keuzen uit angst, die zelden opleverden wat ik ervan verwachtte. De rode draad in mijn leven was dat ik me schuldig voelde over ongeveer alles wat ik dacht en deed, en dat ik vooral mijn best moest doen om aardig gevonden te worden. Een vriend vatte het mooi samen: “jij gaat struikelend door het leven, wil je zo verder?” Nee, ik was het zat om steeds maar op de vlucht te zijn voor mijn gevoelens, me onzeker te voelen, me niet te durven uitspreken, me klein te voelen of juist superieur, maar nooit gelijkwaardig. 

Toen vond ik Elly en haar Innerlijk Kind-werk. Ik had al veel gelezen en gepraat om mezelf en mijn gedrag verstandelijk te begrijpen, zonder resultaat. Elly gidste me door het proces heen op haar eigen, betrokken manier: mij liefdevol confronterend met maar één doel: mezelf weer leren kennen. Het was regelmatig afzien, onder andere door mijn weerstand om wat ik leerde werkelijk te gaan doen. Dat is waar Elly op hamert: inzicht zonder handeling leidt niet tot verandering. Als je niet in praktijk brengt wat je leert, leer je niks.

Dankzij het afzien ging ik inzien. Ik was gaan geloven in een beeld van mezelf dat niet waar was. Nu leerde ik wie ik wel was en ging, vooral door de oefeningen, voelen dat dat nieuwe zelfbeeld klopte. Ik ben nog steeds dankbaar dat ik door Elly iemand heb leren (er)kennen die ik tot dan toe nauwelijks (er)kende: mezelf. Ik ben de constante factor in mijn leven, en het is belangrijk dat ik daarmee een goede relatie heb. Dat is gelukt; mijn angst maakte plaats voor vertrouwen in mezelf zodat ik niet meer struikelend, maar met een rechte rug door het leven ga.
Wout