Visie

 

Ik leef en werk vanuit de visie dat niemand van ons ‘toevallig’ op deze aarde rondloopt; dat ieder mens is uitgenodigd om zijn of haar specifieke bijdrage te leveren aan het grote geheel. Daar kunnen we op twee manieren naar kijken: vanuit een wereldse en vanuit een spirituele zienswijze.

De wereldse zienswijze:
Deze wordt prachtig verwoord in het lied ‘De steen’ van Bram Vermeulen:

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Niets van wat we tijdens ons leven doen en laten is zonder gevolgen. Oorzaak en gevolg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is dus van groot belang om een ‘zelfbewust’ leven te leiden, om weloverwogen keuzes te maken en de verantwoordelijkheid daarvoor op ons te nemen. Daarvoor moet vaak eerst ‘puin worden geruimd’, desgewenst of zonodig in de vorm van therapie of coaching. Wanneer we bereid zijn onze ‘blinde vlekken’ door een deskundige ander te laten belichten, kunnen we zien welke specifieke ‘steen’ in de rivier van ons leven verlegd dient te worden om onze levensmissie te kunnen vervullen.

De spirituele zienswijze:
Terwijl ik in therapieën en ervaringsgerichte opleidingen steeds meer ‘puin ruimde’ werd ik mij er steeds meer van bewust dat het daarmee niet ‘klaar’ was. Er bleef iets knagen in me, er bleef een leegte voelbaar die door geen enkele ‘herstelwerkzaamheid’ werd gevuld. Ik begon dus met het onderzoeken van spirituele wegen zoals het Boeddhisme, Hindoeïsme, Vedanta en Kabbala – totdat ik in contact kwam met Een cursus in wonderen. Tot mijn grote verrassing en vreugde kwamen daarin alle wegen voor mij samen.

Volgens deze spirituele leerweg is ons bestaan in deze wereld een illusie en zijn we alleen hier omdat we gevlucht zijn voor de gevolgen van een ‘nietig dwaas idee’: het idee dat we ons van God hebben afgescheiden.

De Cursus leert ons dat we, nu we eenmaal geloven dat ons bestaan in een lichaam werkelijkheid is, dit bestaan kunnen gebruiken als leerschool om de weg naar Huis terug te vinden. In deze visie is onze specifieke bijdrage aan het grote geheel het helen van verdeeldheid en herstellen van eenheid.